Kategorije

Samit mladih u Sarajevu

Samit mladih u Sarajevu (Sarajevo Youth Summit), u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava, okupit će od 14. do 16. oktobra blizu 150 društveno – političkih aktivista i branilaca ljudskih prava iz zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i (post)konfliktnih područja širom svijeta, kao i predstavnike državnih institucija iz regiona i EU.

Prema navodima organizatora samit će biti prilika da se čuju glasovi i razmjene mišljenja mladih Zapadnog balkana o problemima čije rješavanje smatraju važnim za budućnost regije ali i iskustva te znanja demokratskih aktivista iz cijeloga svijeta koja mogu biti značajna za region.

Samit je ovoga puta podjeljen u tri tematske cjeline:

  • Bosna i Herecegovina – šta dalje?
  • Regionalni program razmjene mladih Zapadnog Balkana (RYCO- Regional Youth Cooperation Office)
  • Globalna perspektiva

„Cilj samita jeste da stvori prostor mladim aktivistima iz regiona i svijeta da razmijenom iskustava i prihvatanjem najboljih praksi doprinesu procesu demokratske tranzicije u svojim post- konfliktnim društvima. Time, oni postaju dio globalne mreže branilaca ljudskih prava koji se aktivno suprostavljaju diskriminaciji i nepoštivanju različitosti boreći se za demokratske principe i vrijednosti”, kazao je Đorđe Bojović, koordinator samita.

Poseban fokus je na programu razmjene, odnosno na osnivanju Regionalne kancelarije za mlade – RYCO (Regional Youth Cooperation Office), čije je osnivanje podržano na samitu zemalja Zapadnog Balkana koji je održan u Beču u august ove godine. Upravo će u Sarajevu mladi imati priliku raspravljati o programima i smjernicama kako regionalna kancelarija za mlade treba funkcionisati.

Svečano otvaranje u sarajevskog Vijećnici bit će održano 14. oktobra u 20.00 sati, a od gostiju do sada su potvrđeni Ivo Komšić, Čedomir Jovanović, Igor Crnadak, Mary Ann Hennessey, Frank Morawietz, Žarko Puhovski, Milorad Pupovac, Gulalai Ismail, Petrit Selimi, Frenki i mnogi dr.

„Na samitu će biti pristuni predstavnici ministarstava iz regiona zaduženih za omladinu koji će govoriti o procesu uspostavljanja Regionale kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana. Također ovo je prilika da čujemo uporedna iskustava predstavnika Francusko – njemačke kancelarije za mlade te o njihovim izazvovima sa kojima su se susreli u dosadanšnjem radu. Učesnici će imati priliku da predlože programske i strukturne okvire ove regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana”, kazao je Bojović.

Kroz tri dana bit će održane brojne rasprave na različite teme, a tri neformalne debate na teme akteulne izbjegličke krize, ženske prespektive aktivizma i debata o viznoj liberalizaciji i slobodi kretanja građana BiH i Kosova otvorene su za javnost.

Samit će predstaviti i zajedničku deklaraciju mladih, koja je njihov odgovor na prisutne probleme. Deklaracija će zatim biti dostavljena institucijama u regionu i EU.

Ovo je treći samit mladih u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava. Prvi je održan 2009. godine u Beogradu, a drugi u Prištini 2012. godine. Više detalja kao i cjelokupni program mogu se pronaći na http://sarajevosummit.org

<
Dan inkluzije (1)

U Sarajevu obilježen «Inkluzivni Dan» Svi se smijemo,...

>
MESS - Plakat

55. MESS -Pregled četvrtog festivalskog dana

gallery_110795_11-1200x800

Preporuka

Galerija 11/07/95 na prvom mjestu među svim kulturnim,...