Kategorije

Program malih grantova Budi promjena!

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske realizira program malih grantova Budi promjena!. Program malih grantova (PMG) je namijenjen aktiviranju građanskog učešća te uključenju pojedinaca i grupa u društvene promjene zajednica u kojima žive. Također, cilj je osposobljavanje organizacija civilnog društva (OCD), sa posebnim naglaskom na organizacije u lokalnoj zajednici, koje će svojim znanjem i vještinama na najbolji način predstaviti svoju ciljnu grupu i članstvo te zastupati njihove interese i zagovarati pozitivne promjene u njihovu korist.

1000267_635276309870724_91207008_n

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije) da dostave koncept papire za projekte kojima je fokus javna kampanja kojom se utječe na javne politike kojima se rješavaju svakodnevni problemi članova, korisnika/ca, građana/ki, ili lokalne zajednice u cjelini.

Uputstvo za izradu i prijavni obrazac koncept papira dostupni su na stranici www.cpcd.ba, u sekciji vijesti. Pitanja koja se tiču popunjavanja aplikacije, u periodu otvorenog Javnog poziva od 07. 2. do 28. 2.2014. godine, trebaju biti dostavljena isključivo na e-mail adresu: pmg@cpcd.ba. Na njih će biti odgovoreno u pisanoj formi najkasnije pet dana prije zatvaranja javnog poziva.

Krajnji datum za prijem koncepata projekata prema javnom pozivu je 28. 2. 2014. godine.

Oznake:
<
collage

Postaje li Facebook primarni medij?

>
13_half-way-through-1

Ashton Kutcher i umjetnost od papira

gallery_110795_11-1200x800

Preporuka

Galerija 11/07/95 na prvom mjestu među svim kulturnim,...