Kategorije

Organizacija SOS dječija sela BiH obilježava dječiju nedjelju

Već tradicionalno, početkom mjeseca oktobra, organizacija SOS Dječija sela BiH, organizirajući i učestvujući u različitim aktivnostima i manifestacijama daje svoj doprinos obilježavanju Dječije nedjelje.

Edukativne i kreativne radionice za djecu i roditelje, konferencije, okrugli sto, samo su neke od ukupno 27 aktivnosti sa kojima će Organizacija SOS Dječija sela BiH ove godine na devet lokacija širom BiH obilježiti Dječiju nedjelju.

Dječija nedjelja je prilika da se, mnogo glasnije nego inače, ukaže na obavezu poštivanja Konvencije UN-a o pravima djeteta u svim segmentima, ali i prilika da se djeca dobro zabave, te nauče nešto novo.

Konvencija o pravima djece jedan je od temeljnih dokumenata na kojima SOS Dječija sela BiH baziraju svoj rad. Iako je Bosna i Hercegovina potpisnica ovog dokumenta, u praksi se vrlo često susreće kršenje brojnih prava djece, prije svega pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje, pravo djece sa poteškoćama u razvoju na obrazovanje, prava i obaveze roditelja i pravo na život sa roditeljima, pravo na porodično okruženje i zaštitu djece bez roditelja, pravo na zaštitu od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i iskorištavanja, pravo na mjere u sistemu maloljetničkog pravosuđa, pravo na životni standard.

Nosioci odgovornosti zaštite djece – institucije vlasti, ali i roditelji, staratelji, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, mediji, kontinuirano moraju doprinositi stvaranju okruženja u kojem će prava djece biti poštivana, a položaj djece unaprijeđen.

Oznake:
<
03(1)

54. Festival Mess

>
dvadesetorica

Dvadesetorica snimili pjesmu za izbore: Dvanaestog hoću...

gallery_110795_11-1200x800

Preporuka

Galerija 11/07/95 na prvom mjestu među svim kulturnim,...