Kategorije

Let's Do It

Backstage: Kako je nastala ideja da se zemlja očisti za jedan dan, ko je inicijator i realizator ideje?
Lets Do It u Bosni i Hercegovini je dio svjetskog pokreta Let’s do it World clean up-a koji je nastao u Estoniji 2008. Godine.  Grupa mladih entuzijasta odlučila je da se pozabavi problemom hiljada divljih deponija otpada u prirodnom okruženju. Ovi mladi ljudi su organizovali masovnu akciju čišćenja u koju su uključili sportiste, glumce, političare i zajedno sa 50 000 građana, su očistili Estoniju od divljih deponija otpada u jednom danu. Ideja za istu akciju u Bosni i Hercegovini se pojavila 2011. godine na kursu engleskog jezika kada je grupa ljudi pogledala video iz Estonije i odlučila da uradi nešto slično i u našoj zemlji. Iako bez ikakvog znanja ili podrške, organizovali smo prezentaciju projekta u kinu Kriterion u Sarajevu gdje nam se pridružilo više od sto mladih osoba koje su formirale radne grupe i počeli sa radom. Uspostavljena je saradnja sa državnim institucijama i organizovani su lokalni timovi u 110 općina u cijeloj Bosni i Hercegovini.

8

Zahvaljujući podršci medija organizovana je velika medijska kampanja i u mnogim gradovima održane su prezentacije projekta. Podrškom sponzora nabavljene su vreće i rukavice i 09. septembra 2012, u 110 općina je održana prva volonterska akcija „Let’s Do it – očistimo zemlju za 1 dan.“ Ista akcija je sa velikim uspjehom ponovljena i 2013. godine. (link za članak o akciiji www.letsdoit.ba/novost/54/preliminarni-rezultati-akcije). Na jednoj od press konferencija nakon akcije, novinar Hajdar Arifagić je predložio da se Lets Do It pored čišćenja počne baviti i sađenjem drveća. Prijedlog je sa oduševljenjem usvojen i u oktobru 2013 godine je u cijeloj Bosni i Hercegovini održana prva volonterska akcija „Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“.

Danas je Let’s Do It pokretačka snaga pozitivnih društvenih promjena u Bosni i Hercegovini. Svojim radom želimo da građanima vratimo nadu u bolje sutra i vjeru da ova zemlja može biti bolje i ljepše mjesto za život.

Akciju organizuju Udruženje građana “Ruke” iz Sarajeva i Udruženje građana „Mozaik prijateljstva“ iz Banja Luke, odnosno u partnerstvu sa vladinim sektorom, javnim i privatnim privrednim subjektima, školama/fakultetima i drugim nevladinim organizacijama/ udruženjima, kao i uz podršku međunarodne zajednice, akademske zajednice, javnih i privatnih medija (elektronskih i printanih medija), te uglednih osoba iz javne društvene i poslovne sfere života.

Backstage: Koliko se do sada uradilo, s obzirom da je ovo treća godina kako se projekt realizuje?
U prethodne dvije godine Let's Do It timovi su organizovali dvije akcije “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan” koje su realizovane uz veliku pomoć partnera, sponzora i prijatelja ovog projekta, te uz nesebičnu pomoć i podršku naših vjernih volontera.

Prva akcija je provedena 09. septembra 2012. godine i ostvareni su izvanredni rezultati i to:
- aktivno učešće 37 500 volontera;
- učestvovanje 105 općina;
- očišćeno 5 500 000 kg otpada.

Druga akcija 18. maja 2013. godine i rezultati su bili bolji od prošlogodišnjih i to:
- aktivno učešće 47 970 volontera;
- učestvovanje 107 općina;
- očišćeno 5 000 000 kg otpada.

Pored akcija čišćenja, prošle godine, 24. oktobra, provedena je prva akcija sadnje drveća “Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”

Ostvareni su zavidni rezultati i to:
- aktivno učešće više od 9 000 volontera;
- učestvovanje 73 općine;
- zasađeno je 230 000 sadnica raznih vrsta drveća.

Ideja za akciju „Let's Do It – milion sadnica za 1 dan“ je proizašla iz saznanja da se u Bosni i Hercegovini ne vodi dovoljno računa o šumama koje su jedno od najvećih prirodnih bogatstava naše zemlje. Šume su svakodnevno izložene nelegalnim sječama, u šume se već godinama nepropisno odlažu velike količine otpada, šume nisu dovoljno dobro sistemski zaštičene od napada patogena i štetnih insekata, velike površine šuma su minirane (više od 100.000 ha). Također, nedovoljno se ulaže u potivpožarnu zaštitu i svake godine imamo požare koji šumskom fondu nanesu višemilionske štete.

Bosna i Hercegovina je prva država koja je organizovala veliku volontersku akciju sadnje drveća u jednom danu u okviru globalnog pokreta „Let's Do It World“. Naša iskustva i rezultate smo podijelili sa kolegama iz drugih zemlja i nadamo se da će slijedeći naš primjer organizovati ovakve akcije.

3

Backstage: Ko učestvuje u projektu, kako nalazite volontere, da li se još mogu javiti društveno-odgovorni građani?
Na našoj internet stranici www.letsdoit.ba smo uputili poziv svim zainteresovanim za aktivno učešće u organizaciji i provođenju akcije. Volonteri koji su se odazvali na poziv su odgovorni za realizaciju projekta, svojim radom doprinose organizaciji i koordinaciji akcije.

Što se tiče same akcije na dan 27.april 2014. godine svi građani Bosne i Hercegovine mogu dati svoj doprinos i učestvovati u akciji “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan”. Pozivamo ih da se prijave na web stranici www.letsdoit.ba/registracija, gdje također mogu registrovati ileganle deponije otpada koje su locirali u svojoj lokalnoj zajednici. Također, neka prate našu web stranicu i fb fan page gdje će pred akciju pronaći mjesta i vrijeme okupljanje za svih 111 opština koje ove godine učestvuju u akciji.

Pravna i fizička lica mogu se uključiti u akciju putem podrške u novcu, materijalima i uslugama. Dakle, ilegalne deponije otpada su problem svih nas i svi se moramo aktivno uključiti u njihovo čišćenje. Za sve dodatne informacije pišite nam na info@letsdoit.ba.

4

Backstage: Šta je najbitnije da znamo o akciji koja nam predstoji?
Pored podrške globalnoj inicijativi čišćenja planete Zemlje, razlog pokretanja ove akcije u Bosni i Hercegovini je i spoznaja da u našoj zemlji postoji veliki broj divljih deponija otpada (njihov broj se procjenjuje na preko 10.000) koje imaju izuzetno negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Divlje deponija otpada neophodno je što prije ukloniti iz prirodnog okruženja i otpad odložiti na za to predviđena odlagališta, odnosno reciklirati dio otpada koji je pogodan za tu svrhu.

Smatramo da je neophodno uložiti veliki napor u povećanje svijesti kod građana o zaštiti životne sredine i pravilnim upravljanju otpadom. Nepostojanje uređenog sistema pri upravljanju otpadom dovodi do nastanka ilegalnih deponija otpada. Također, time što nesvjesni građani svakodnevno odlažu otpad u prirodu nastaju nove ilegalne deponije ili se povećavaju postojeće. Pored toga što divlje deponije ostavljaju vizuelni i higijenski loš dojam, one su i leglo životinja i insekata koji se vrlo često razbole na istim, i zarazu šire među sobom a nije strano da istu prenesu na čovjeka. Sve to predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i životinja pa tako i okoliš.

Ciljevi koje smo zacrtali na samom početku Let’s Do It projekta u Bosni i Hercegovini su ostali isti. Dakle, želimo u akciju čišćenja uključiti 100 000 volotera, koji će za jedan dan ukloniti iz prirodnog okruženja 20 000 tona otpada. Ali pored ovih mjerljivih ciljeva imamo i cilj da skodnevno utičemo na podizanje svijesti građana o zaštiti životne sredine. Smatramo da je ovo najvažniji cilj kome svi mi moramo posvetiti mnogo pažnje i energije. Jedino podizanje svijesti građana može biti siguran garant da neće doći do nastanka novih ilegalnih deponija i da će građani pravilno upravljati otpadom u budućnosti. Međutim, ovo je dugoročan proces koji će trajati decenijama i zbog toga se nadamo da ćemo akciju ‘’Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan’’ tradicionalno provoditi u BiH svake godine.

2

Backstage: Šta sa otpadom koji se skupi?
Otpad koji se sakupi uz pomoć komunalnih preduzeća u svim općinama odvozi se na legalne deponije. Na legalnim deponijama dalju brigu o otpadu vode komunalne službe. Što se tiče ovogodišnje akcije, pored odvoženja otpada na legalne deponije vršiće se selektivno prikupljanje otpada u općinama širom FBiH. Selektivno prikupljanje otpada podrazumijeva odvajanje otpada koji se može ponovo upotrijebiti za reciklažu. U taj otpad spada PET ambalaža, staklo i papir, a odvajaće se u vreće različitih boja. Volonteri će na lokacijama dobiti detaljne upute kako da odvajaju otpad. Našoj akciji veliku podršku je dala kompanija Ekopak koja će se pobrinuti da selektivno prikupljen otpad bude recikliran.

Backstage: Koje su akcije koje možemo najaviti?
Kao i prethodnih godina, Bosna i Hercegovina će uzeti učešće u globalnoj aciji čišćenja planete Zemlje pod nazivom “Let's Do It World Cleanup 2014”. (link www.letsdoitworld.org) U dosadašnjim Let's Do It akcijama širom svijeta učestvovalo je 110 zemlja sa više od 9 miliona volontera.

“Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan” je najveća volonterska akcija u historiji Bosne i Hercegovine posvećena prvenstveno čišćenju ilegalnih deponija otpada u jednom danu, ali i čišćenju zelenih površina i drugih prirodnih vrijednosti, odnosno zaštićenih područja. Ove godine akcija će se provoditi u nedelju 27. aprila sinhronizovano u jednom danu sa početkom u 9 sati na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Oznake:
<
2

Sarajevo Beer Festival 2014

>
sarah-jessica-parker-google-glass

Počela prodaja Google naočala

gallery_110795_11-1200x800

Preporuka

Galerija 11/07/95 na prvom mjestu među svim kulturnim,...