Kategorije

Edin Zubčević – komentar dana: Svoj glas treba dati onome kome treba. Zato ću glasati za kandidata koji je u kampanji uvjerljivo iznio stavove koji su u skladu sa mojim vlastitim uvjerenjima. Za kandidata za kojeg mislim da je sposoban i riješen da ono što je rekao i uradi. Da, postoje i takvi