Kategorije

„DA(R) ZA ZAJEDNICU“

Centar za promociju civilnog društva je organizacija civilnog društva iz Sarajeva koja kroz Program malih grantova pruža edukativnu i finansijsku podršku udruženjima građana/ki i neformalnim grupama da kroz odobrene projekte zainteresuju, podstaknu, ohrabre i na kraju i obezbijede učešće i saradnju lokalnih vlasti kao i biznis sektora da daju svoj doprinos u realizaciji projekata i inicijativa čija je svrha poboljšavanje kvaliteta života građana i građanki u lokalnim zajednicama. U želji da se promoviše važnost saradnje biznisa i neprofitnog sektora, ali i oda priznanje najuspješnijim projektima koji su obezbijedili podršku biznis sektora, Centar za promociju civilnog društva raspisuje poziv za prijavu za nagradu “DA(R) ZA ZAJEDNICU”. Pozivaju se građani  i građanke, nevladine oganizacije, neformalne grupe građana/ki, jedinice lokalne samouprave i razvojne agencije da nominuju kompanije, firme i obrte za ovu nagradu. Za nagradu je moguće nominovati sve kompanije, firme i obrte koji su tokom protekle 2 godine dale svoj materijalni ili nematerijalni doprinos realizaciji projekata i inicijativa koji rezultirali promjenama i riješili neki problem u lokalnoj zajednici. Ukupan doprinos biznis sektora (u vidu novca, materijala, volonterskog rada ili usluga) ne smije prelaziti vrijednost od 5.000,00 KM po pojedinačnom projektu/inicijativi.

Oznake:
<
Jazz

18. Jazz Fest Sarajevo 2014: počela prodaja ulaznica

>
Adnan Lugonic, Dragan Komadina i Senad Alihodzic

Knjiga “Antitijela-savremena bh. drama i Predstava

gallery_110795_11-1200x800

Preporuka

Galerija 11/07/95 na prvom mjestu među svim kulturnim,...