Kategorije

Peđa Bajović: “Humor je ozbiljan posao, koji kao i svaki takav traži puno rada, nemalo odricanja od ostalih stvari”!