Kategorije

Iva Pašić: “ABRSM omogućava nastavak muzičkog školovanja bez prevelikog napora, a uz internacionalno priznatu diplomu”.

Udruženje Kraljevskih muzičkih škola je vodeća svjetska organizacija iz oblasti muzičkog obrazovanja. Svake godine više od 630000 kandidata polaže testove ABRSM u preko 90 zemalja. Osnovano 1889. godine, ovo Udruženje nastavnicima, učenicima, studentima, roditeljima i odraslima pruža standard iz oblasti muzičkih ispita, sa međunarodnom licencom. U srži rada Udruženja leži potpuna posvećenost muzičkom obrazovanju. Iva Pašić – Instrukotor ABRSM-a, prof. klavira, korepetitor za Backstage o detaljima ABRSM-a u BiH.

Backstage: Na koji način je ABRSM došao u BiH? Kako ste Vi postali instruktor?
U plan i program Assicated Boarda uputila me je kolegica i pijanistica Aida Gavrilova koja sa svojim učenicima u Španiji već godinama radi po tom programu. Uputivši me i u njihove pravilnike, odlučila sam se pristupiti ispitu za Instruktora ABRSM-a. Certifikat sam dobila u decembru 2013 godine i jedini sam certificirani instruktor u BiH, na što sam jako ponosna.

Backstage: Po čemu se sistem ABRSM-a razlikuje od sistema muzičkog obrazovanja koji je specifičan za svaku zemlju?
ABRSM ne postavlja uslove poput starosne dobi, mogućnosti ili prethodnog znanja. To je program prilagođen svima koji pokažu interes za bilo koji vid muziciranja. Za razliku od programa koji se realizuje u našim školama u šet razreda, program Associated Boarda podijeljen je u osam nivoa. Čak ne uslovljava da počinjete od prvog, niti da ih redom polažete. Ukoliko đaci napreduju i bržim tempom, moguće je preskakati nivoe. Ispit polažete u prisustvu jednog ipitivača, stručnjaka u svojoj muzičkoj oblasti, te po završenom ispitu dobijete certifikat i mišljenje ispitivača.

AMP_3117

Backstage: ABRSM certifikati i diplome identični su po nivoima, sistemu polaganja i kriterijumima u svim zemljama svijeta. Koji je program rada?
Jedna od specifičnosti ovog programa da objedinjuje ono što u muzičim školama dolazi u tri predmeta. Objednjuje to u jedan tzv. Practical exam. Interesantno je i da se programi po nivoima mijenjaju svake dvije godine, tako da imate veliki izbor kompozicija za obradu.

Backstage: Kome je namjenjen ovaj program?
Program je namijenjuen svima koji pokažu interes za klavir, jer ne postoji starosna ili bilo koja druga granica. Moja praksa je pokazala da je najprivlačnija đacima koji završavaju osnovnu muzičku školu, pa se zbog velike opterećenosti gradiva ne usuđuju paralelno upisati u srednju muziču školu. Omogućuje im nastavak muzičkog školovanja, bez prevelikog napora a uz internacionalno priznatu diplomu.

AMP_2993

Backstage: Volonterski radite i sa mališanima iz SOS dječijeg sela?
To nije prvi humani i humanitarni projekat kojega sam dio. U prošlosti sam radila muzičke radionice za djecu na odjeljenju za hematoonkolgiju klinike u Sarajevu; moji učenici su nastupali na Božićnom bazaru koji se tradicionalno održava u decembru svake godina. Pomoć nije izostala ni u vrijeme katastrofalnih majskih poplava, pa kad je u decembru započela kampanja SOS dječjeg sela pod nazivom Stalo mi je, odlučila sam biti Kuma. Voditeljica Tima za razvoj djece u SOS selu je s oduševljenjem prihvatila moj prijedlog da omogućim besplatno školovanje za dva đaka. I sada u drugom polugodištu čekam ih na prvim časovima.

Backstage: Gdje vas mogu pronaći svi zainteresovani?
Škola se nalazi na Kovačićima u neposrednoj blizini zgrade OHR-a na adresi Šaćira Sikirića 12. A najdetaljnjije informacije zainteresovani mogu dobiti putem naše Facebook stranice IVA PIANO School of Music.

AMP_2993

Oznake: ,
<
??????????

Karolina Barešić Cvijanović – „Žene –...

>
17 copy

Armin Muzaferija: “Previše cijenim svoju publiku da...

20150902_131007775

Preporuka

Kako postati video editor – by Amil Hujić?