Kategorije

Aldin Tucić: “Šta da vam kažem, ja sam zahvaljujući kafani uvijek uspio dogovoriti samo kafanske tezge i svadbe. Nije bilo drugih poslovnih ponuda”!