Kategorije

Marko Jarić u engleskom riječniku naveden kao pojam za ružnog frajera