Kategorije

prof. dr. Melika Husić-Mehmedović – profesor iz oblasti Marketinga na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu