Kategorije

Džejna Bajramović B.Sc. – Izvršni direktor za Marketing i član Uprave FDS d.d.